Ljubljanske mlekarne, d.d.

Ljubljanske mlekarne, d.d.

Ljubljanske mlekarne, d.d. so zanesljivo in inovativno prehransko podjetje. So največje prehrambno podjetje v Sloveniji in prepoznaven ponudnik mlečnih in drugih izdelkov v srednji in jugovzhodni Evropi. Potrošnikom doma in v tujini že več kot petdeset let ponujajo širok izbor mleka in mlečnih izdelkov. Njihov uspeh sloni na ljudeh. So vodilna mlekarna in največji grosist z mlekom in mlečnimi izdelki v Sloveniji.

Podjetje zaposluje 543 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 14 ukrepov.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 3. Odnosi za javnostmi
 4. Otroški časovni bonus
 5. Delo od doma
 6. Brošura
 7. Pooblaščenka za vprašanja in usklajevanja dela in družine
 8. Dan odprtih vrat
 9. Filozofija/načela vodenja ter socialne veščine vodstva
 10. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 11. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v podjetju
 12. Izobraževanje za starše: podjetje organizira predavanja zaposleni-zaposlenim
 13. Sponzoriranje zaposlenih in njihovih ožjih družinskih članov
 14. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Otroški časovni bonus -vstop v šolo in uvajanje v vrtec (nadgradnja ukrepa)
 2. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 3. Tim za usklajevanje dela in družine
 4. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 5. Dan odprtih vrat
 6. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 7. Psihološko svetovanje in pomoč
 8. Počitniški programi za šoloobvezne otroke