Ljudska univerza Celje

Ljudska univerza Celje

Ljudska univerza Celje je javni zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Celje. Že več kot 100 let je njihova ključna dejavnost izobraževanje odraslih.

Izvajajo vrsto izobraževalnih dejavnosti: Program osnovne šole za odrasle in vrsto srednješolskega formalnega izobraževanja ter širok nabor različnih oblik neformalnega izobraževanja: nacionalne poklicne kvalifikacije, jezikovne tečaje, tečaj retorike, šivanja in krojenja, računalništva, šolo risanja, delavnice osebnostne rasti in razne delavnice za upokojence. V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik izvajajo izpite iz znanja slovenščine na vstopni in osnovni ravni.

V zavodu so na voljo različne podporne dejavnosti, ki so za udeležence brezplačne, in sicer Svetovanje za samostojno učenje, učna pomoč, Karierni kotiček, informiranje in svetovanje, mladinske delavnice, prav tako so tudi lokalna SVOS točka …

Sodelujejo pri različnih nacionalnih projektih (Tedni vseživljenjskega učenja, Socialna aktivacija albansko govorečih žensk, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, Študijski krožki, Mladinske delavnice, Družinski center), vedno bolj pa se vključujejo tudi v mednarodne projekte (Erasmus + KA2, Rights, Equality and Citizenship Programme …).

Zavod posveča večji del svoje dejavnosti javni službi. Njihova stalnica ostaja skrb za ranljive ciljne skupine v lokalni skupnosti in širše. Zavod izobražuje in usposablja ter nudi svetovanje in podporo predvsem mladim, priseljencem, brezposelnim osebam, zaprtim osebam, upokojencem itd.

Izbrani ukrepi zavoda so:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Anketa Družini prijazno podjetje
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja
 5. Otroški časovni bonus
 6. Uvedba »tihe ure« med delovnim časom
 7. Druženje med zaposlenimi
 8. Vključitev tematike usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja v letne razgovore
 9. Obdaritev otrok zaposlenih
 10. Prostor za sproščanje
 11. Izmenjevalnica