MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.

MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.

MAHLE Electric Drives Slovenija razvija in proizvaja mehatronske sisteme za kmetijsko in gradbeno mehanizacijo, za delovne stroje, transportna sredstva ter komercialna, osebna in električna vozila. Najbolj poznani izdelki podjetja so alternatorji, zaganjalniki in električni motorji oziroma pogonski sistemi. Začetki podjetja segajo v leto 1960, od prevzema v letu 2014 pa je podjetje del skupine MAHLE. Razvojni center mehatronike v Šempetru pri Gorici predstavlja eno izmed najpomembnejših razvojno-raziskovalnih lokacij skupine MAHLE.

Ob vključitvi v postopek je podjetje zaposlovalo 1714 sodelavcev in sodelavk in bo do maja 2021 vpeljalo 12 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 6. Izmensko delo
 7. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 8. Otroški časovni bonus
 9. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 10. Možnost izrednega dela doma
 11. Dan odprtih vrat
 12. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke