Marche gostinstvo d.o.o.

Marche gostinstvo d.o.o.

Podjetje Marche gostinstvo d.o.o. je ena večjih gostinskih družb v Sloveniji. V okviru podjetja posluje 6 restavracij in 10 bistrojev, ki so locirani na počivališčih na avtocestnem križu v Sloveniji. Podjetje razvija tako imenovani avtocestni tip gostinstva, kjer je poudarek na omogočanju hitrega konzuma, preglednosti, svežine, enostavne dostopnosti in večje kompleksnosti ponudbe na enem mestu. Blagovna znamka Marche nosi pečat švicarske kakovosti, saj uporabnikom nudi udobje v kakovostni kulinarični raznovrstnosti in svežini. Ta velja ne le za vrhunsko kakovost in sveže izdelke, skladne s sezonskimi in regionalnimi okusi, pač pa tudi za prijaznost osebja, za hitro in kakovostno postrežbo, za preglednost ponudbe ter za zanesljivost in verodostojnost, ki jo Marché nudi svojim uporabnikom.

Podjetje zaposluje 195 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 11 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija kljub zahtevni panogi ter poslovnemu procesu potrdila uspešno implementacijo izbranih ukrepov.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Časovni bonus
 2. Otroški časovni bonus-vstop v šolo
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Komuniciranje z zaposlenimi
 5. Komuniciranje z javnostjo
 6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. Brošure
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 10. Obdaritev novorojenca
 11. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 2. Ponudba za prosti čas
 3. Dodatne bonitete za povečanje socialne varnosti zaposlenih