Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Maribor

Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Maribor

Osnovna dejavnost podjetja Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Maribor je že 110 let, varna in zdrava oskrba kar 11% prebivalstva Slovenije s pitno vodo. So največji sistem za oskrbo z vodo v Sloveniji. Več kot tretjino sistema so zgradili v zadnjih desetih letih. Fizično povezujejo in združujejo skoraj 200.000 prebivalcev severovzhodne Slovenije. Da je voda, s katero Mariborski vodovod oskrbuje 17 občin skladna in neoporečna, skrbijo vsak dan z različnimi aktivnostmi varovanja vodnih virov. Ob tem se v podjetju trudijo ravnati okolju prijazno ter stalno povečevati zaupanje svojih uporabnikov, zelo pomemben pa je tudi odnos do zaposlenih, saj je zadovoljen in motiviran delavec cilj vseh njihovih prizadevanj.

Mariborski vodovod je polni certifikat prejel 22.4.2015. Podjetje zaposluje 173 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 14 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila uspešno implementacijo izbranih ukrepov v praksi, rezultati mnenjskih raziskav med zaposlenimi pa kažejo na visoko zadovoljstvo zaposlenih z izvajanjem ukrepov.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Organizacija dežurstva
 3. Časovni konto
 4. Skrajšani delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 5. Otroški časovni bonus
 6. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja – DPP
 7. Ukrepi za varovanje zdravja
 8. Komuniciranje z zaposlenimi
 9. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
 10. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 11. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 12. Družbeno koristne aktivnosti
 13. Obdaritev novorojencev
 14. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Otroški časovni bonus – podelitev diplome oz. magistrske naloge in informativni dan osnovni šoli
 2. Brošure
 3. Izleti za zaposlene
 4. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju