Messer Slovenija, d.o.o.

Messer Slovenija, d.o.o.

Družba Messer Slovenija, d.o.o. je bila ustanovljena aprila 1992 in ima sedež v Rušah pri Mariboru. Proizvodne obrate ima v Rušah in v Črnučah pri Ljubljani. Preko 3500 kupcev v Sloveniji oskrbujejo s celotno paleto tehničnih in specialnih plinov ter s tem pokrivajo več kot 40 % potreb slovenskega tržišča po teh proizvodih. Poleg dobave tehničnih plinov nudijo široko paleto tehnoloških rešitev za njihovo uporabo v praksi, inženirske storitve za to področje ter celoten servis za montažo in vzdrževanje naprav za uporabo tehničnih plinov.

Podjetje zaposluje 103 sodelavke in sodelavce in je uspešno implementiralo 14 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bil ob reviziji potrjen dober način implementacije izbranih ukrepov, še posebej je revizorka izpostavila ukrepa Posojila in finančna pomoč in počitniške ponudbe za otroke, podjetje pa je poleg izbranih ukrepov izvajalo tudi dodatne aktivnosti.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi na področju DPP
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju dela in družine – H
 5. Časovni konto
 6. Otroški časovni bonus-vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 7. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 8. Ukrepi za varovanje zdravja
 9. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 10. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 11. Posojila in finančna pomoč
 12. Obdaritev novorojenca
 13. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke
 14. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi v drugem triletju:

 1. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 2. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 3. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim