Metrel d.d.

Metrel d.d. je v razvijanju, proizvodnji in trženju absolutni svetovni lider s ponudbo več funkcijskih instalacijskih testerjev. V ponudbi širše skupine merilnih instrumentov za testiranje elektriške varnosti pa sodi med vodilne svetovne proizvajalce ter veča prodajni delež na področjih visokonapetostnih diagnostičnih testerjev izolacije, analizatorjev kakovosti električne energije in merilnikov neelektričnih veličin v segmentu industrije in elektrodistribucije. Glavni koncepti, na katerih je osnovana rast in razvoj družbe, so:
rast (novi trgi in novi izdelki), lastni razvoj, trženje po celem svetu in praviloma pod lastno blagovno znamko METREL, fleksibilna in vitka organiziranost ter visoko kompetentni zaposleni.

Podjetje zaposluje 190 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 11 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila učinkovito implementacijo izbranih ukrepov, ki odlično sovpadajo in dopolnjujejo obstoječo kulturo podjetja.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Komuniciranje z zaposlenimi
 3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 6. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 7. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 8. Ukrepi za varovanje zdravja
 9. Dan odprtih vrat
 10. Obdaritev novorojenca
 11. Delovna srečanja/zbori zaposlenih

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Ocenjevanje vodij s strani zaposlenih
 3. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 4. Štipendije za otroke zaposlenih