Mikrografija d.o.o.

Mikrografija d.o.o.

Družba Mikrografija d.o.o. že od leta 1992 deluje na področju masovnega zajema in obvladovanja dokumentacije v različnih oblikah. Kot prvi v Sloveniji so pridobili tudi ustrezno akreditacijo za programsko opremo v skladu z veljavno zakonodajo. Pridobili so tudi akreditacijo za storitev zajema in spremljevalnih storitev, kar potrjuje najvišjo skladnost storitve z zakonodajo.

Njihovi uporabniki so največja slovenska in tuja podjetja z različnih področij, kot so trgovska podjetja, banke, zavarovalnice, energetika, državna uprava in mnogi drugi.
Posebno pozornost namenjajo informacijski varnosti in kakovosti storitve, zato že več kot deset let poslujejo v skladu s standardom kakovosti ISO 9001 in v preteklem času tudi v skladu s standardom informacijske varnosti, ISO 27001.

Za zagotavljanje izvajanja kakovostnih storitev se redno izpopolnjujejo s področja upravljanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom pri Arhivu RS, udeležujemo pa se tudi izobraževanj in strokovnih dogodkov doma in na tujem.

Podjetje zaposluje 63 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 14 ukrepov. Podjetje je polni certifikat pridobilo 5.11.2015. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija je potrdila uspešno izvajanje izbranih ukrepov, dokumentacija podjetja pa je zgledno urejena.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Načrtovanje letnega dopusta
 6. Ukrepi za varovanje zdravja
 7. Druženje med zaposlenimi
 8. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih in drugih zasebnih razlogov
 9. Posojila in finančna pomoč
 10. Obdaritev novorojenca
 11. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 12. Časovni konto
 13. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 14. Novoletno obdarovanje otrok