Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport zagotavljajo podporo nadaljnji krepitvi mednarodne konkurenčnosti slovenskih podjetij in gospodarstva. Z različnimi ukrepi zagotavljajo čim bolj stabilno, predvidljivo in konkurenčno gospodarsko okolje za rast in razvoj slovenskih podjetij na slovenskem in tujih trgih. Delujejo na področjih različnih industrij, internacionalizacije, podjetništva, turizma, notranjega trga, lesarstva in športa. V okviru ministrstva delujejo tudi organi v sestavi, ki izvajajo naloge na področjih intelektualne lastnine, tržne inšpekcije, športne inšpekcije in meroslovja, ter izvajalske ustanove, ki se podrobneje ukvarjajo z izvajanjem ukrepov in promocije gospodarstva in turizma.

Izbrani ukrepi ministrstva so:

  1. Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  2. Komuniciranje z zaposlenimi
  3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  4. Anketa Družini prijazno podjetje
  5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja
  6. Ciljno vodenje po življenjskih obdobjih
  7. Izmenično delo od doma
  8. Razvoj socialnih veščin za zaposlene
  9. Mentorstvo za novozaposlene
  10. Novoletni sprejem otrok