MIV servis, d.o.o.

MIV servis, d.o.o.

Izbrani ukrepi:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja – H
 2. Komuniciranje z zaposlenimi -H
 3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo – H
 4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine – H
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine – H
 6. Otroški časovni bonus
 7. Načrtovanje letnega dopusta
 8. Informiranje oziroma možnost konzultacij o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 9. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 10. Obdaritev otrok zaposlenih
 11. Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih
 12. Druženje med zaposlenimi