Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. je bila ustanovljena oktobra 2011 v postopku delitve z izčlenitvijo iz Kapitalske družbe, d. d. po posebnem zakonu. Organizirana je kot delniška družba, ustanovitelj in edini delničar družbe je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Modra zavarovalnica je največja upravljavka vzajemnih pokojninskih skladov in hkrati največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Poslanstvo zavarovalnice je ponuditi celosten nabor konkurenčnih ter komplementarnih zavarovalnih produktov, s katerimi lahko omogočijo dvig socialne varnosti posameznika in njegove družine v vseh življenjskih obdobjih ter z dolgoročnim, postopnim varčevanjem posamezniku omogočiti ohranitev življenjske ravni po upokojitvi.

Podjetje zaposluje 56 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 8 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bil ob reviziji potrjen učinkovit način implementacije izbranih ukrepov, pa tudi zavzetost in odločnost odgovornih oseb za njihovo nadaljnje izvajanje, obenem pa izven nabora ukrepov DPP obstajajo številni primeri pozitivne prakse. V podjetju se izkazuje zaupanje vodstva do zaposlenih, po drugi strani pa odgovoren in zrel odnos zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 3. Odnosi z javnostmi
 4. Časovni konto
 5. Otroški časovni bonus
 6. Dodatni dopust
 7. Filozofija in koncept vodenja
 8. Načrt ponovnega vključevanja po daljši odsotnosti z dela

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Časovni konto
 2. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 3. Obdaritev novorojenca
 4. Novoletno obdarovanje otrok