MOL & INA d.o.o.

MOL & INA d.o.o.

OMV Slovenija je druga največja naftna družba v Sloveniji, ki vključuje več kot 100 bencinskih servisov po vsej Sloveniji. Njihovo primarno dejavnost predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, ponudbo visokokakovostnega goriva pa dopolnjujejo s široko paleto servisnih, trgovinskih in gastronomskih storitev, ki jih nenehno razširjajo v skladu z željami in zahtevami gostov.

V Skupini OMV velik poudarek namenjajo uresničevanju lastne vizije družbene odgovornosti, pri čemer je ključni element tudi zadovoljstvo zaposlenih. V želji po zagotavljanju najboljšega za svoje zaposlene se je podjetje OMV Slovenija odločilo vključiti v projekt pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje. Zaposleni so med drugim že aktivni del družbeno odgovornega delovanja družbe, ki v vsakodnevnem poslovanju vrača okolju, iz katerega prihaja. V projekte družbene odgovornosti se namreč redno vključujejo in s tem izkazujejo kolikšen pomen ima zanje vizija njihovega podjetja.

Z razvojem aktivnega sodelovanja v družbeno odgovornih akcijah in implementacijo ukrepov za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje želi OMV Slovenija svojim zaposlenim omogočiti uspešno usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Slednje je zanje še kako pomembno, kar dokazujejo z velikim številom otrok, ki jih imajo zaposleni. Zavetje, varnost in podpora so družinske vrednote, ki jih spoštujejo in poudarjajo tudi pri OMV Slovenija, zato so za pridobivanje certifikata Družini prijazno podjetje naredili akcijski načrt, s katerim bodo uvedli pomembne korake za podporo družinskemu življenju svojih zaposlenih.

Podjetje je ob vključitvi v postopek zaposlovalo 74 oseb s skupno 63 otroki, kar dokazuje potrebo in pomembnost skrbi za ohranjanje zdravih družinskih vezi.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 6. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 7. Časovni konto
 8. Otroški časovni bonus
 9. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 10. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 11. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 12. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se ponudijo tudi zaposlenim
 13. Obdaritev otrok zaposlenih
 14. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke

Izbrani ukrepi za novo triletje:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Izmenično delo od doma
 3. Možnost izrednega dela doma
 4. Pozornost zaposlenim ob nudenju tutorstva