Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (agencija) je oseba javnega prava, ki jo je za zagotavljanje in izboljševanja kakovosti v visokem šolstvu ter za razvojno in svetovalno delo na tem področju ustanovila Republika Slovenija.

Agencija skrbi za primerljivost in mednarodno prepoznavnost slovenskega visokošolskega postopa ter se zavzema za nenehno izboljševanje njegove kakovosti. Deluje vsebinsko in formalno odgovorno, strokovno in neodvisno ter svetovalno do vseh deležnikov v terciarnem izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja.

Ob vključitvi v postopek je organizacija zaposlovala 20 sodelavcev in sodelavk in je do aprila 2023 vpeljala 16 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.

Izbrani ukrepi organizacije:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja – H
 2. Nadomeščanje
 3. Uvedba “tihe ure” med delovnim časom
 4. Pravica do odklopa službene komunikacije
 5. Izmenično delo od doma
 6. Komuniciranje z zaposlenimi -H
 7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo – H
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine – H
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine – H
 10. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 11. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 12. Priprava izhodnih kariernih načrtov za starejše pred upokojitvijo
 13. Obdaritev otrok zaposlenih
 14. Otroci v organizaciji/podjetju
 15. Prostor za sproščanje
 16. Hišni ljubljenčki v organizaciji/podjetju