Nova Ljubljanska banka d.d.

Nova Ljubljanska banka d.d.

NLB Skupina je največja banka v Sloveniji. Svoj vpliv na finančnem trgu Nova Ljubljanska banka d.d. utrjuje z aktivno vlogo na vseh področjih družbenega razvoja. Poslovne cilje uresničuje na temelju tradicije in zaupanja ter z odgovornim negovanjem poslovnih vrednot. Banka trenutno združuje 8.800 sodelavcev. Verjamejo, da le zadovoljen sodelavec lahko strankam nudi in zagotavlja optimalno obravnavo. Zato je zadovoljstvo sodelavcev zelo pomemben cilj. NLB se kot stalno učeča se organizacija zaveda pomena vlaganja v zaposlene, v ta namen zaposlenim želijo ponuditi dovolj možnosti za osebni razvoj in jim obenem omogočiti uspešno usklajevanje osebnega in poslovnega življenja.

Podjetje zaposluje 3129 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 13 ukrepov. Podjetje je polni certifikat pridobilo 27.11.2014.
Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bil ob reviziji je bil potrjen učinkovit način implementacije izbranih ukrepov, pa tudi zavzetost NLB pri nadaljnjem utrjevanju sistema DPP (npr. s sprejemom dodatnih ukrepov ob uspešnem izvajanju začetnega nabora ukrepov). Prav tako najvišje vodstvo prepoznavno podpira delovanje sistema DPP, o delovanju sistema je predsednik uprave informiran mesečno, v samem sistemu pa je jasno prepoznaven niz primerov pozitivnih praks.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje direktorjev in vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Otroški časovni bonus
 6. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 7. Ukrepi za varovanje zdravja
 8. Posojila in finančna pomoč
 9. Obdaritev novorojenca
 10. Novoletno obdarovanje otrok
 11. NLB Vesele počitnice
 12. Solidarnostna denarna pomoč za otroke preminulih bančnih delavcev
 13. Preventivni pregledi dojk

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Časovni konto (koriščenje viška ur v obliki celodnevne odsotnosti)
 2. Dodatni trije dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov v primeru hujše bolezni ožjega družinskega člana
 3. Programi raznolikosti in vključenosti – program medgeneracijskega sodelovanja – mentorstvo
 4. Otroški časovni bonus – spremstvo devetošolcev na informativnem dnevu ali dijakov v 1. Letniku za selitev v izobraževalna središča
 5. Zdrav način življenja – delavnica
 6. Preventivni pregled črevesja za zaposlene mlajše od 50 let (sofinanciranje 20 €) ali cepljenje proti klopnemu meningitisu (sofinanciranje 20 €)
 7. Ocenjevanje vodij in direktorjev s strani podrejenih – ocenjevanje kompetenc vodij in direktorjev z metodo 360°