Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor je osnovni certifikat Družini prijazno podjetje prejelo 24. oktobra 2008.

Vlada Republike Slovenije je na 19. redni seji, dne 25. 7. 2013, sprejela Sklep o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano s sedežem Prvomajska ulica 1, Maribor. Skladno s sklepom Vlade so z dnevom pričetka delovanja NLZOH prenehali območni zavodi za zdravstveno varstvo.

Pravna podlaga za ustanovitev NLZOH izhaja iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J, ULRS 14/2013). Slednji v 4. členu opredeljuje temeljno dejavnost:

 • laboratorijsko dejavnost,
 • izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov,
 • izvajanje obveščanja in poročanja,
 • izvajanje raziskovalne dejavnosti. Znotraj NLZOH je zaposlenih 690 ljudi in deluje 5 organizacijskih enot.

Zavod je 25.4.2012 pridobil polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bil ob reviziji potrjen učinkovit način implementacije izbranih ukrepov, pa tudi zavzetost in odločnost odgovornih oseb za njihovo nadaljnje izvajanje.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor se je s 1.1.2014 reorganiziral in preimenoval v NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Postopno podaljševanje delovnega časa po starševski ali daljši odsotnosti
 2. Otroški časovni bonus
 3. Koriščenje letnega dopusta
 4. Izredni neplačani dopust
 5. Družinski premor
 6. Kakovostni krog
 7. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razmer
 8. Ukrepi za varovanje zdravja
 9. Informacijske platforme
 10. Kodeks
 11. Pooblaščenec za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 12. Raziskave, mnenja
 13. Vodstvo kot vzor, naloge vodstva, razvoj socialnih veščin
 14. Ocene vodstva
 15. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 16. Obdaritev novorojenca
 17. Ponudba za prosti čas