Nova kreditna banka Maribor d.d.

Nova kreditna banka Maribor d.d.

Nova kreditna banka Maribor d.d. je banka z najdaljšo tradicijo v državi in druga največja banka v Sloveniji. Posameznikom in gospodarskim družbam zagotavlja klasične bančne storitve, storitve investicijskega bančništva, sodobne bančne poti ter druge finančne storitve in svetovanje. Med glavnimi konkurenčnimi prednostmi banke in njene skupine so: močan tržni položaj v Sloveniji in prisotnost na področju JV Evrope, ugodna struktura financiranja, velik potencial za navzkrižno prodajo finančnih storitev, močan položaj v poslovanju s pravnimi osebami, obširna in inovativna paleta storitev ter stabilno in izkušeno vodstvo.

Banka zaposluje 1163 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 13 ukrepov.
Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bilo ob reviziji potrjeno izvajanje sprejetih ukrepov, predvsem pa zavzetost organizacije, da nekatere ukrepe izvaja širše, kot je bilo sprva predvideno. Izrazito gre pozdraviti različna prizadevanja organizacije za ozaveščanje vodij glede dobrih medsebojnih odnosov, pa tudi osredotočenost ali pomoč zaposlenim preko različnih ukrepov.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi in zunanjo javnostjo
 2. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 3. Izobraževanje/informiranje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine
 4. Otroški časovni bonus
 5. Načrtovanje letnega dopusta
 6. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 7. Psihološko svetovanje in pomoč
 8. Delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 9. Ukrepi za varovanje zdravja
 10. Filozofija/načela vodenja
 11. Letni razgovori in individualni načrti kariernega razvoja
 12. Otroci v banki
 13. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Plačana odsotnost z dela zaradi spremstva otroka, ki je v bolnišnici
 2. Fleksibilni dnevni odmor
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Korporativno prostovoljstvo
 5. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri dijaških in študentskih praksah v banki