NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. Podružnica v Sloveniji

NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. Podružnica v Sloveniji

Novartis je pionir na področju podobnih bioloških zdravil, patentiranih inovativnih zdravil in drugi največji proizvajalec generičnih zdravil na svetu. So mednarodna farmacevtska družba, blizu ljudem in usmerjena v prihodnost. Prizadevajo si, da bi bilo zdravje dosegljivo vsem. Razvijajo, izdelujejo in tržijo učinkovita, varna in kakovostna zdravila, ki preprečujejo in zdravijo bolezni. Preko svojega dela in zdravil so zavezani izboljševanju kakovosti življenja ljudi po vsem svetu.

Ob vključitvi v postopek je podjetje zaposlovalo 79 sodelavcev in sodelavk in bo do maja 2022 vpeljalo 10 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

  1. Komuniciranje z zaposlenimi
  2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
  4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
  5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
  6. Delovni čas po življenjskih obdobjih
  7. Otroški časovni bonus
  8. Organizacija timskega dela
  9. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
  10. Obdaritev otrok zaposlenih