Novo Nordisk d.o.o.

Novo Nordisk d.o.o.

Družba Novo Nordisk d.o.o. je globalna farmacevtska družba, ki se ponaša z 90-letnim izročilom inovacij in vodilno vlogo na področju sladkorne bolezni, na področju oskrbe hemofilije, zdravljenja z rastnim hormonom in hormonskega nadomestnega zdravljenja. Sedež družbe je na Danskem. Družba ima približno 35 500 zaposlenih v 75 državah, svoje izdelke pa trži v več kot 180 državah.

Podjetje zaposluje 17 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 11 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila uspešno vzdrževanje sistema DPP. Pri tem želimo posebej izpostaviti nekatere rešitve, ki so del širše organizacijske kulture (npr. določila glede delovnega časa), razširitev nekaterih ukrepov, redno seznanjanje vodstva podjetja s problematiko DPP itd.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Otroški časovni bonus
 3. Izredni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 4. Občasno delo od doma
 5. Predstavnik za enake možnosti
 6. Filozofija/načela vodenja
 7. Komuniciranje z zaposlenimi
 8. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 9. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 10. Psihološko svetovanje in pomoč
 11. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine