OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER

OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER

Obalni dom upokojencev Koper kot javni socialnovarstveni zavod, je bil zgrajen leta 1980. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Lokacija doma je ena najlepših v koprski občini in omogoča dobro povezavo s samim mestom Koper, kakor tudi z ostalo obalo. V bližini so: šola, vrtec, cerkev, bolnišnica, trgovski center in avtobusna postaja, lekarna, banka, pošta, knjižnica. To nam omogoča odpiranje navzven in ohranjanje stikov z okoljem, hkrati pa večjo možnost povezav – tudi medgeneracijskih. V Domu danes prebiva 179 stanovalcev. Dom nudi svojim stanovalcem, oskrbo, socialno oskrbo, storitve zdravstvene nege, storitve rehabilitacije in storitve iz osnovne zdravstvene dejavnosti. Da bi lahko starejšim omogočili bivanje doma čim dlje, svojce pa delno razbremenili skrbi povezane z njimi, že od leta 1984 vse dni v letu pripravljamo kosila ter nudimo možnost pranja in likanja perila za zunanje odjemalce. Zaradi povpraševanja, ki so ga narekovale potrebe starejših v bivalnem okolju smo našo dejavnost nadgradili s programom dnevnega varstva, na začetku prihodnjega leta pa bomo pričeli še z izvajanjem socialne oskrbe na domu.

Obalni dom upokojencev Koper zaposluje 125 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 10 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija ugotovila, da je organizacija učinkovito implementirala izbrane ukrepe ob podpori in zavzetosti odgovornih oseb za njihovo izvajanje.

Implementirani ukrepi organizacije v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Izmensko delo
 6. Časovni konto
 7. Otroški časovni bonus
 8. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 9. Brošure
 10. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Izboljševanje/inovacije v delovnih procesih
 2. Ciljno vodenje po življenjskih obdobjih
 3. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 4. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 5. Obdaritev novorojenca
 6. Prostor za sproščanje