Agilcon, d.o.o.

Agilcon, d.o.o.

Agilcon je mlado in dinamično podjetje, popolnoma osredotočeno na gradnjo oblačnih️ rešitev. Kot največji regionalni partner podjetja Salesforce.com, danes narekujejo trende razvoja oblačnih poslovnih rešitev v Sloveniji (CRM in HRM). Hitra rast omogoča njihovim zaposlenim neprestan strokovni razvoj, prevzemanje novih odgovornosti in gradnjo kariere v okviru ene izmed najbolj dinamičnih razvijalskih skupnosti na svetu.   

Podjetje zaposluje 56 sodelavcev in sodelavk in bo do maja 2022 uvedlo 15 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Komuniciranje z zaposlenimi
 3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 6. Fleksibilni delovni čas
 7. Otroški časovni bonus
 8. Možnost izrednega dela doma
 9. Druženje med zaposlenimi
 10. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 11. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 12. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega
 13. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 14. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 15. Obdaritve otrok zaposlenih