CargoX d.o.o.

CargoX d.o.o.

Družba CargoX ponuja inovativne rešitve na področju globalne trgovine, logistike in carinskih postopkov, temelječe na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov (blockchain). Družba raste zelo hitro in je ena od vodilnih na svojem področju v svetu. S pomočjo njihove tehnologije lahko podjetja in državne ustanove vzpostavljajo neomajno medsebojno zaupanje. Družba ima sedež v Ljubljani.

Izbrani ukrepi podjetja CargoX so:

Ukrep 1: Komuniciranje z zaposlenimi
Ukrep 2: Komuniciranje z zunanjo javnostjo
Ukrep 3: Anketa Družini prijazno podjetje
Ukrep 4: Izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega
življenja
Ukrep 5: Otroški časovni bonus
Ukrep 6: Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
Ukrep 7: Upoštevanje socialnih kompetenc pri izbiri in napredovanju vodstvenega
kadra
Ukrep 8: Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
Ukrep 9: Preživninske štipendije za otroke zaposlenih
Ukrep 10: Obdaritve otrok zaposlenih