Dom upokojencev Kranj

Dom upokojencev Kranj

Dom upokojencev Kranj (DUK) je javni socialno-varstveni zavod. Po velikosti sodi med večje zavode, še zlasti, če štejemo številne dodatne socialnovarstvene storitve, ki jih dom izvaja. Upoštevajoč število uporabnikov institucionalnega varstva in pomoči na domu pa bi lahko rekli, da je obseg dejavnosti širši in poteka v matični hiši institucionalno varstvo in drugi, ki se izvaja na domovih uporabnikov za prebivalce Mestne občine Kranj in Občine Šenčur. S številnimi storitvami tako omogočamo, da starostniki čim dlje lahko ostanejo v svojem domačem okolju.

Dom izvaja naslednje dejavnosti:

 • institucionalno varstvo (214 mest), od tega
 • začasno varstvo (kratkotrajne namestitve 8 mest),
 • dnevno varstvo (30 mest) ter
 • pomoč na domu (182 Kranj in 30 Šenčur ),
 • oskrbnik oskrbovanih stanovanj na Planini (68 stanovanj v 2 enotah) ter
 • priprava in dostava kosil zunanjim uporabnikom  (povp. 160 na dan).

Izbrani ukrepi zavoda so:

 1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 2. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 3. Nadomeščanja
 4. Komuniciranje z zaposlenimi 
 5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine 
 7. Druženje med zaposlenimi
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Razvoj socialnih veščin za vodilne in zaposlene
 10. Obdaritve otrok zaposlenih
 11. Pozornost zaposlenih ob pomembnih dogodkih