Dom upokojencev Postojna

Dom upokojencev Postojna

Dom upokojencev Postojna je javno socialno varstveni zavod, namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb. Dom upokojencev Postojna so hiša prijaznih in srčnih ljudi z veliko topline ter nasmeha, kjer z odgovornostjo in razumevanjem skrbijo za aktivno življenje. S strokovno usposobljenostjo in prizadevnostjo zadovoljujejo potrebe svojih stanovalcev ter skrbijo za njihovo dobro počutje.

Ob vključitvi v postopek je dom zaposloval 86 sodelavcev in sodelavk in bo do aprila 2022 vpeljal 15 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi organizacije:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Komuniciranje z zaposlenimi
 3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 6. Organizacija dežurstva
 7. lzmensko delo
 8. Otroški časovni bonus
 9. Načrtovanje letnega dopusta
 10. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 11. Nadomeščanje
 12. Uvedba tihe ure med delovnim časom
 13. Družinske obveznosti ter delo s krajšim delovnim časom niso razlogi za zavrnitev pri zaposlovanju in stagnacijo zaposlenega
 14. Obdaritev otrok zaposlenih
 15. Psihološko svetovanje in pomoč