Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

Javno komunalno podjetje Grosuplje neprestano in kakovostno zagotavlja vsem svojim strankam storitve, ki so življenjskega pomena ali pa povečujejo kvaliteto življenja, kot so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, odvoz in deponiranje odpadkov, daljinsko ogrevanje, pogrebne in pokopališke storitve, hkrati pa dosega usklajeno in kakovostno delovanje vodstva, svojim zaposlenim pa nudi dolgoročno prijazno, ustvarjalno in varno okolje.

Ob vključitvi v postopek je podjetje zaposlovalo 108 sodelavcev in sodelavk in bo do maja 2021 vpeljalo 12 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 6. Otroški časovni bonus
 7. Možnost izrednega dela doma
 8. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 9. Spodbujanje različnih družbenih skupin
 10. Priprava izhodnih kariernih načrtov za starejše pred upokojitvijo
 11. Obdaritev otrok zaposlenih
 12. Psihološko svetovanje in pomoč