OZARA SLOVENIJA, nacionalno združenje za kakovost življenja

OZARA SLOVENIJA, nacionalno združenje za kakovost življenja

OZARA Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja, je nastalo leta 1994, predvsem iz potrebe po organiziranih izven bolnišničnih dejavnostih za ljudi s težavami v duševnem zdravju. Društvo ves čas obstoja poglobljeno in aktivno sodeluje pri oblikovanju ustreznih politik na področju duševnega zdravja v Sloveniji in tujini. Prelet devetnajstletnega dela kaže, da so v društvu v teh letih uresničili večino zastavljenih ciljev in to predvsem s pomočjo zavzetih strokovnih delavcev in njihovega tesnega sodelovanja z uporabniki.

Ob vključitvi v postopek je organizacija zaposlovala 54 sodelavcev in sodelavk in bo do avgusta 2020 vpeljala 11 ukrepov.

Implementirani ukrepi organizacije:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 6. Časovni konto
 7. Otroški časovni bonus
 8. Nadomeščanje
 9. Druženje med zaposlenimi
 10. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 11. Otroci v organizaciji/podjetju