Aktiva skupina

Aktiva skupina

Skupino Aktiva sestavljajo družbe, ki se ukvarjajo s varovanjem ljudi in premoženja, čiščenjem ter upravljanjem. Naša konkurenčna prednost so znanje in izkušnje ter ustvarjalnost in podjetnost naših zaposlenih, ki so v sodelovanju s poslovnimi partnerji najpomembnejši gradnik uspešnosti v poslovanju skupine Aktiva

AKTIVA VAROVANJE d.o.o.
S celotnimi storitvami na področju zasebne varnosti podjetjem in posameznikom zagotavljamo nadstandardno preventivno varnost. Spremljanje razvoja tehnologij in stalno uvajanje novih tehničnih rešitev nam omogočajo načrtovanje varnostnih sistemov, ki so prilagojeni varnostnim potrebam posameznih uporabnikov.
Varovanje nam zaupajo najuglednejša in največja podjetja v regiji, banke, državne inštitucije, kot tudi številni drugi večji in manjši naročniki.

AKTIVA ČIŠČENJE d.o.o.
Izvajamo vse vrste dnevnih in specialnih čiščenj. Temeljni cilj poslovanja je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženci v procesu.
Zaupanje v naše delo nam izkazujejo številne najuglednejše zdravstvene, kulturne, izobraževalne in druge javne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.
S pomočjo najsodobnejših tehnoloških postopkov in sredstev za izvedbo je sodelovanje z nami jamstvo za vrhunsko storitev na področju čiščenja.

AKTIVA UPRAVLJANJE d.o.o.
Specializirani smo za izvajanje upravljanja in vzdrževanja več lastniških objektov (več stanovanjskih hiš, poslovnih objektov, trgovskih centrov,…). Svoje storitve s ciljem zagotoviti vsakemu objektu najboljšo možno oskrbo, krojimo po meri naročnika. Ker je estetska funkcionalna dovršenost bivanjskega okolja predpogoj za kakovostno življenje in delo, oboje s skrbnostjo prenašamo v življenje naših naročnikov.

Skupina Aktiva zaposluje 1769 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 11 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, poleg navedenih ukrepov nudijo zaposlenim še dodatne ugodnosti. Dobro komunicirajo o možnostih koriščenja ukrepov, zelo dobro pa imajo tudi urejeno spremljanje koriščenja posameznih ukrepov.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Fleksibilen delovni čas
 2. Otroški časovni bonus
 3. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Možnost izrednega dela od doma
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Interni razpisi: nova ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 11. Obdaritve otrok zaposlenih:Obdaritev novorojenca