ANTON BLAJ d.o.o.

ANTON BLAJ d.o.o.

Anton Blaj  d.o.o.  je več kot pet desetletij del inženirskih dosežkov človeštva. Uveljavljeni smo kot preizkušen proizvajalec specialnih, zahtevnih vijakov z najvišjo stopnjo posluha za potrebe naših partnerjev. Pri svojem delu združujemo modrost dolgoletne tradicije in svežino inovativnosti. Z lastno blagovno znamko Blaj ter laboratorijem za spremljanje kakovosti in razvoja produktov zagotavljamo kakovost in zanesljivost naših produktov ter storitev. Z nenehnim vlaganjem v izboljšave skrbimo, da sledimo individualnim  željam naših kupcev. Velik izziv delovanja za nas predstavljajo tudi trajnostne usmeritve, saj smo že od leta 2016 zavezani k izvajanju trajnostne strategije podjetja. Menimo, da je uspeh podjetja plod timskega dela, zato vsak posameznik v podjetju s svojim delom, znanjem, izkušnjami, kompetencami in pozitivno energijo prispeva k realizaciji ciljev podjetja.

Podjetje je ob vključitvi v postopek zaposlovalo 73 sodelavcev in sodelavk in  je do oktobra 2023 implementiralo 10 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

  1. Fleksibilni delovni čas
  2. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
  3. Organizacija timskega dela
  4. Informiranje oziroma možnost konzultacij o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
  5. Komuniciranje z zaposlenimi
  6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  7. Raziskave ned zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
  8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
  9. Spodbujanje različnih družbenih skupin (ženske, mladi, manjšine, starejši, itd.)
  10. Obdaritve otrok zaposlenih