BOLNIŠNICA GOLNIK – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo

BOLNIŠNICA GOLNIK – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo

BOLNIŠNICA GOLNIK – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo je pridobila osnovni certifikat Družini prijazno podjetje 15. maja 2007, 16.11.2010 pa polni certifikat Družini prijazno podjetje. Bolnišnica je klinična, raziskovalna in pedagoška ustanova. Kot terciarna ustanova obravnava bolnike s pljučnimi in alergijskimi boleznimi, istočasno pa opravlja raziskovalno in pedagoško dejavnost, saj je učna baza za dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje zdravnikov in ostalih zdravstvenih delavcev ter sodelavcev. Klinično dejavnost izvajajo v sedmih oddelkih, z več kot 200 posteljami. Njihova dejavnost je usmerjena v utrjevanje in povečevanje njihove vloge v zdravstvenem sistemu države kot zgled strokovne odličnosti na področju bolnišnične in ambulantne obravnave bolnikov. Ob vključitvi v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje je bolnišnica zaposlovala 452 sodelavcev.

V revizorskem poročilu je med drugim zapisano tudi, da je bila odločitev Bolnišnice Golnik, da se vključi v certifikat Družini prijazno podjetje, glede na delovni proces, pogumna. Vendar odločitev ne preseneča, saj bolnišnica Golnik skrbi za kvaliteto svojega delovanja in skrbi za izboljševanje le tega.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Časovni konto – priporočilo vodjem za organizacijo delovnega časa
 2. Otroški časovni bonus
 3. Ukrepi za varovanje zdravja
 4. Opredelitev koncepta vodenja
 5. Plan uvajanja po daljši odsotnosti
 6. Ukrepi povezani z varstvom otrok
 7. Informacijske platforme
 8. Brošura
 9. Mnenjske raziskave
 10. Odnosi z javnostmi in angažiranje v javnosti

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Dodatni neplačan dopust zaradi izrednih družinskih razlogov
 2. Delovni čas po življenjskih fazah
 3. Letni piknik za zaposlene
 4. Varstvo šolskih otrok in počitniška ponudba – neformalni ukrep
 5. Otroški časovni bonus- izboljšava obstoječih ukrepov
 6. Ukrepi za varovanje zdravja- izboljšava obstoječih ukrepov