BRIHTEJA, inovativne IT rešitve, d.o.o.

BRIHTEJA, inovativne IT rešitve, d.o.o.

Brihteja je Brihtna ideja razvita v ekipo polno znanja in strokovnosti. Pri svojem delu zagovarjajo strukturiran ter praktičen pristop k reševanju težav na področju IT storitev. Brihteja nudi celovito paleto rešitev za vsa IT področja. Vedno so ponosni na svoje dosežke, ki jim dajejo zagon pri iskanju novih povezav, pogledov ter idej.

Podjetje zaposluje 17 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 9 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je vodstvo zelo naklonjeno certifikatu, saj ukrepe podpira ter na splošno krepi in spodbuja pozitiven odnos do kvalitete, torej tudi zasebnega življenja zaposlenih.

Implementirani ukrepi podjetja:

  1. Komuniciranje z zaposlenimi
  2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
  4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
  5. Otroški časovni bonus
  6. Načrtovanje letnega dopusta
  7. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
  8. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
  9. Obdaritev otrok zaposlenih