Dom počitka Mengeš

Dom počitka Mengeš

V Domu počitka Mengeš želijo postati nosilec razvoja skrbi za starejše tako v domu, na domu in v drugih oblikah v širšem okolju. Vsi zdravstveni, socialni in drugi strokovni delavci se z oskrbo trudijo zadovoljiti potrebe in želje stanovalcev, posredno pa tudi njihovih sorodnikov. Želijo, da vsi stanovalci kljub zdravstvenim in drugim težavam čutijo toplino zavoda in si v njem ustvarijo dom. Svojim uporabnikom s srčnostjo, prijaznostjo in naklonjenostjo pomagajo pri zadovoljevanju bioloških, psiholoških in socialnih potreb.

Ob vključitvi v postopek je dom zaposloval 146 sodelavcev in sodelavk in bo do februarja 2022 vpeljal 14 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi organizacije:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Komuniciranje z zaposlenimi
 3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 6. Časovni konto
 7. Otroški časovni bonus
 8. Načrtovanje letnega dopusta
 9. Pravica do odklopa službene komunikacije
 10. Dan odprtih vrat
 11. Druženje med zaposlenimi
 12. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 13. Obdaritev otrok zaposlenih
 14. Nagrajevanje za lojalnost