Dom starejših Na Fari

Dom starejših Na Fari

Dom starejših Na Fari je bil zgrajen leta 2001 s sredstvi države in občin Mežiške doline: Prevalje, Ravne na Koroškem, Mežica in Črna na Koroškem.

Dom je socialno varstveni zavod, namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb. Poleg oskrbe in zdravstvene nege 190 stanovalcem in drugim uporabnikom ponuja storitve začasne, kratkotrajne namestitve, fizioterapije, masaže, pedikure, frizerske storitve, pranje in likanje perila ter manjša popravila oblačil, storitve kuhinje (kosila in malice v Domu ali dostava kosila na dom), točenje pijač in napitkov v dnevnem baru.
Stanovalcem v Domu so poleg zdravstvene in socialne oskrbe na voljo tudi: kreativna delavnica, telovadba, sv. maša v domski kapeli, praznovanje rojstnih dni stanovalcev, druženje ob glasbi in plesu, ob prebiranju literature, gledanjem filmov, balinanju, pevski zbor, molitvena skupina, prostovoljno delo, izleti, pikniki, družabne, kulturne in športne prireditve.

Zavod je ob vključitvi v postopek zaposloval 103 sodelavce in sodelavke.

Implementirani ukrepi organizacije v prvem obdobju:

1. Komuniciranje z zaposlenimi
2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
6. Načrtovanje letnega dopusta
7. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
8. Druženje med zaposlenimi
9. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
10. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
11. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
12. Obdaritev otrok zaposlenih
13. Psihološko svetovanje in pomoč.

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

  1. Dan odprtih vrat
  2. Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih
  3. Otroci v organizaciji/podjetju