LEK d.d.

Podjetje je osnovni certifikat Družini prijazno podjetje prejelo 15. maja 2007, 16.11.2010 pa je pridobilo polni certifikat Družini prijazno podjetje. Že leta 1946 je bila uradno ustanovljena tovarna zdravil LEK d.d., katere prva naloga je bila obogatitev izdelkov ter povečanje količine doma izdelanih zdravil. Prelomno leto je bilo za Lek leto 2002, ko se je uspešno zaključil prijateljski prevzem Leka s strani poslovne skupine Novartis. Lek je tako postal član skupine Sandoz, ene izmed divizij skupine Novartis, njegovo srednje- in dolgoročno poslovanje pa sledi skupni viziji in strategiji poslovne skupine – postati vodilni svetovni generični proizvajalec. V času vključitve v postopek pridobitve osnovnega certifikata je Lek v Sloveniji zaposloval 2400 sodelavcev, kolikor jih zaposluje tudi danes.

V revizorskem poročilu je med drugim zapisano tudi, da je treba poudariti, da je družba Lek pri določenih ukrepih dosegla velike uspehe, ki so presegli interno poslovno okolje in bili pozitivno prepoznani tudi v širšem poslovnem okolju poslovnega sistema Novartis in tudi na nivoju Evropske unije.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 3. Odnosi z javnostmi
 4. Fiksen delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 5. Časovni konto
 6. Preverjanje delovnih procesov
 7. Delovna srečanja/ Zbori delavcev
 8. Pooblaščenec za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 9. Dan odprtih vrat
 10. Izobraževanje in ocenjevanje vodij
 11. Oglaševanje enakih možnosti
 12. Varstvo šolskih otrok in počitniška ponudba
 13. Pomoč pri skrbi za družinskega člana/sorodnika

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Timsko delo
 3. Individualni načrti kariernega razvoja
 4. Ponovo vključevanje po daljši odsotnosti
 5. Časovni konto
 6. Pooblaščenec za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 7. Delo na daljavo / od doma
 8. Komuniciranje z zaposlenimi