Loterija Slovenije, d.d.

Loterija Slovenije, d.d.

Loterija Slovenije trajno prireja klasične igre na srečo. Skrbijo za to, da so loterijske igre zabavne in varne, da jim udeleženci in splošna javnost zaupajo ter da so vir financiranja invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Trdna zavezanost politiki družbene odgovornosti je vtkana v vse ravni vodenja podjetja, poslovnih procesov in razvoja poslovne etike. Zavezanost k družbenemu odgovornemu prirejanju iger na srečo je ključni steber celovite družbene odgovornosti, ki vsebuje odgovornost do vseh deležnikov in je temeljno vodilo vseh zaposlenih v podjetju.

Loterija Slovenije je ob vključitvi v postopek zaposlovala 58 sodelavcev in sodelavk in je do aprila 2019 implementirala 12 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

Komuniciranje z zaposlenimi
Komuniciranje z zunanjo javnostjo
Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
Otroški časovni bonus
Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
Možnost izrednega dela doma
Filozofija/načela vodenja
Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
Korporativno prostovoljstvo
Obdaritev otrok zaposlenih