PLIVA Ljubljana d.o.o.

PLIVA Ljubljana d.o.o.

Pliva Ljubljana d.o.o. je z ustanovitvijo postala del farmacevtskega podjetja Pliva, ki je od leta 2008 del globalne farmacevtske družbe Teva s sedežem v Izraelu. Družba Teva je vodilno generično farmacevtsko podjetje in ena najbolj konkurenčnih družb v farmacevtski panogi. Poslanstvo družbe Teva je izboljšanje zdravja in počutja ljudi. Širijo dostop do kakovostnih zdravstvenih rešitev z edinstvenim vplivom na bolnike in zdravstvene sisteme po svetu. Sodelujejo pri programih, ki pomagajo bolnikom bolje nadzorovati bolezni in izboljšati kakovost življenja.

Podjetje je ob vključitvi v postopek zaposlovalo 30 sodelavcev in sodelavk.

Implementiran ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Fleksibilni delovni čas
 6. Otroški časovni bonus
 7. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 8. Uvedba »tihe ure« med delovnim časom
 9. Prostor za sproščanje, druženje in kreativnost
 10. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 11. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 12. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 13. Korporativno prostovoljstvo