POSLOVNA SKUPINA MERCATOR

POSLOVNA SKUPINA MERCATOR

Podjetje je osnovni certifikat Družini prijazno podjetje prejelo 14. maja 2007, 10. decembra 2010 pa polni certifikat. 4. marca 1949 je bilo ustanovljeno trgovsko podjetje Živila s sedežem v Ljubljani, ki se je leta 1953 preimenovalo v Mercator. Podjetje je skozi vsa desetletja svojega obstoja predstavljalo gonilno silo razvoja trgovine v Sloveniji. POSLOVNA SKUPINA MERCATOR je obvladujoča družba Skupine Mercator, ki je ena od največjih in najuspešnejših trgovskih verig v jugovzhodni Evropi. Naša vizija je: biti vodilna trgovska veriga z živili in izdelki za dnevno rabo v gospodinjstvu.
Ob vključitvi v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje je podjetje zaposlovalo 9.458 sodelavcev.

V revizorskem poročilu je med drugim zapisano tudi, da je skupina pri implementaciji nekaterih ukrepov dosegla pomembne nadpovprečne rezultate. Vodenje ukrepov je na zelo visokem strokovnem nivoju.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Informacijske platforme
 2. Izdaja brošure
 3. Mnenjske raziskave
 4. Odnosi z javnostmi
 5. Izmensko delo
 6. Ukrepi za varovanje zdravja
 7. Sistem vključevanja po daljši odsotnosti – vrnitev s porodniške
 8. Darilo za novorojenčke

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Ukrepi za varovanje zdravja – Ustanovitev Športno-kulturnega društva Mercator
 2. Izobraževanje vodij s področja usklajevanja dela in družine
 3. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 4. Otroški časovni bonus (prvi šolski dan, uvajanje v vrtec)