PRIZMA PONIKVE, posebni socialno varstveni zavod

PRIZMA PONIKVE, posebni socialno varstveni zavod

Zavod Prizma Ponikve ima več kot 80-letno tradicijo, saj njegovi začetki segajo v leto 1934. Nazivi zavoda so se tekom zgodovine spreminjali, ves čas pa je bilo vodilo skrb in nega tistih, ki so tega najbolj potrebni. Zavod danes nudi dom 140 stanovalcem v zavodu in v petih bivalnih enotah. V njih so nastanjeni stanovalci z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi težavami. Cilji zavoda so usmerjeni k izboljšanju počutja stanovalcev, k ohranjanju samostojnosti in samoodločanja, k zagotavljanju polnega in enakopravnega uživanja vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin in k spodbujanju spoštovanja svojega prirojenega dostojanstva ob priznavanju pomena samostojnosti in njihove neodvisnosti in možnostjo svobode do lastne izbire.

Zavod je ob vključitvi v postopek zaposloval 76 sodelavcev in sodelavk in bo do novembra 2019 implementiral 12 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi organizacije:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Komuniciranje z zaposlenimi
 3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 6. Otroški časovni bonus
 7. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 8. Druženje med zaposlenimi
 9. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 10. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 11. Obdaritev otrok zaposlenih
 12. Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih