RACIO d.o.o. Družba za razvoj človeškega kapitala

RACIO d.o.o. Družba za razvoj človeškega kapitala

RACIO d.o.o. Družba za razvoj človeškega kapitala je osnovni certifikat Družini prijazno podjetje prejela 15. maja 2007, 6.12.2010 pa je pridobila polni certifikat Družini prijazno podjetje.
Racio d.o.o. deluje na področju razvoja človeškega kapitala ter razvoja in izvedbe aktivne politike zaposlovanja. Razvija programe za zaposlene in brezposelne osebe, posebna pozornost pa se namenja težko zaposljivim in invalidnim osebam. Podjetje Racio d.o.o. je ob vključitvi v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje zaposlovalo 11 sodelavcev.

Po besedah revizorke deluje podjetje zaradi majhnega števila zaposlenih in pristne povezanosti med vodstvom in zaposlenimi kot velika družina, ki upošteva prijazen odnos in reševanje družinskih situacij tudi na področjih, ki presegajo zadane aktivnosti vsebin sprejetih ukrepov.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Upoštevanje družinske situacije pri razporejanju službenih poti
 3. Možnost dela doma
 4. Izdaja brošure
 5. Mnenjske raziskave
 6. Odnosi z javnostmi
 7. Filozofija – načela poslovanja in naloge vodstva
 8. Razgovor s sodelavci

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Načrtovanje letnega dopusta
 2. Ukrepi za varovanje zdravja
 3. Finančna in tehnična podpora delovnih mest doma
 4. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine ter
 6. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja in individualni načrti kariernega razvoja
 7. Prostor za sproščanje