A1 d.d.

Družba Si.mobil je osnovni certifikat Družini prijazno podjetje prejela 15. maja 2007, 16.11.2010 pa je pridobilo polni certifikat Družini prijazno podjetje. Si.mobil d.d. je pred 10. leti s svojim vstopom na trg vnesel konkurenčnost in s tem razvoj storitev in izdelkov po dostopnih cenah. Ob koncu leta 2008 je imel Si.mobil 353 sodelavcev, ki so skrbeli za zagotavljanje storitev 570.600 uporabnikov, kar predstavlja 27,7-odstotni tržni delež. Si.mobil se zaveda pomena odgovornega poslovanja Skrb za zaposlene, uporabnike, družbo in okolje zato vključuje v dolgoročno poslovno strategijo in vsakodnevne poslovne procese. Si.mobilovo celostno družbeno odgovorno držo pooseblja filozofija Re.misli.

Ob vključitvi v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje je podjetje zaposlovalo 304 sodelavcev, konec leta 2007 pa že kar 329.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Fleksibilni dnevni odmori
 3. Delovanje strokovne skupine
 4. Informiranje zaposlenih
 5. Odnosi z javnostmi
 6. Izobraževanje za vodilne
 7. Ponovno vključevanje v delovni proces po porodniškem in starševskem dopustu

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Dan odprtih vrat
 2. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja
 3. Nagrada zaposlenim ob naraščaju
 4. Novoletno obdarovanje otrok
 5. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine