Skupina Elektro Ljubljana

Skupina Elektro Ljubljana

Skupino Elektro Ljubljana sestavljajo tri podjetja: Elektro Ljubljana d.d., ki opravlja omrežninsko dejavnost ter z elektroenergetsko infrastrukturo povezane tržne storitve; Elektro energija d.o.o., ki je največji slovenski dobavitelj električne energije končnim odjemalcem na trgu na drobno in eno večjih podjetij v trgovini na debelo v Sloveniji, in Elektro Ljubljana OVE, inženiring s področja obnovljivih virov, d.o.o., katerega osnovna dejavnost je razvoj uporabe obnovljivih virov energije, zlasti proizvodnje električne energije iz malih hidroelektrarn.

Podjetje zaposluje 894 sodelavcev in je uspešno implementiralo 14 ukrepov. Podjetje je polni certifikat pridobilo 14.11.2012.

Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bila v kulturi podjetja filozofija družini prijaznega podjetja na neformalen način prisotna že prej, s tem, da se je sedaj z uvedbo ukrepov utrdila, sistemizirala, formalizirala in poglobila vrednote med zaposlenimi. Podjetje je svojim zaposlenim naklonjeno, vrednota »zadovoljen delavec je dober delavec« se nahaja visoko v njihovem sistemu vrednot.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Mnenjske raziskave
 3. Odnosi z javnostmi, angažiranje v javnosti
 4. Osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 5. Organizacija dežurstva
 6. Otroški časovni bonus
 7. Dodatni izredni dopust
 8. Službene poti
 9. Ukrepi za varovanje zdravja
 10. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine ter enakih možnosti
 11. Filozofija in koncept vodenja
 12. Izobraževanje in ocenjevanje vodij
 13. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja
 14. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 2. Obdaritev novorojenca
 3. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja