STERIS AST d.o.o.

STERIS AST d.o.o.

Podjetje STERIS AST d.o.o. je mlada slovenska podružnica globalnega podjetja STERIS, ki je vodilni ponudnik storitev in izdelkov za preprečevanje okužb in drugo podporo medicinskim postopkom. Njihove glavne stranke, ki imajo na voljo edinstveno ponudbo inovativnih izdelkov, so podjetja s področja zdravstva, farmacije in medicinskih pripomočkov. V jedru organizacije je filozofija “Ena ekipa, en cilj”, ki zaposlene vodi k uresničevanju poslanstva podjetja, to je pomagati strankam pri ustvarjanju bolj zdravega in varnejšega sveta z zagotavljanjem inovativnih izdelkov in storitev na področju zdravstva in bioznanosti po vsem svetu.

Podjetje je ob vključitvi v postopek zaposlovalo 34 zaposlenih in je do septembra 2023 vpeljalo 11 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Uvedba »tihe ure«med delovnim časom
 3. Možnost izrednega dela od doma
 4. Razvoj socialnih veščin za zaposlene
 5. Obdaritve otrok zaposlenih
 6. Psihološko svetovanje in pomoč
 7. Prostor za sproščanje
 8. Komuniciranje z zaposlenimi
 9. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 10. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 11. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine