Telekom Slovenije d.d.

Telekom Slovenije d.d.

Telekom Slovenije je celovit ponudnik komunikacijskih storitev v Sloveniji. ​Prepoznaven je kot vodilni pri uvajanju in povezovanju novih generacij mobilnih in fiksnih komunikacij, sistemske integracije, storitev v oblaku ter multimedijskih vsebin. Podjetje je osnovni certifikat Družini prijazno podjetje prejelo 24. oktobra 2008.

V Telekomu Slovenije je certifikat Družini prijazno podjetje del družbene odgovornosti podjetja in je močno vpet v organizacijsko kulturo. V okviru certifikata je sprejetih 21 ukrepov. Aktivnosti izbranih ukrepov segajo na različna področja delovanja, in sicer so to delovni čas, ukrepi za varovanje zdravja, izobraževanje vodij, komuniciranje z zaposlenimi in zunanjimi deležniki, aktivnosti za otroke ipd.

Z izbranimi ukrepi zaposlenim omogočamo lažje usklajevanje družinskega življenja in poklicnega življenja, krepimo pripadnost zaposlenih in ustvarjamo pozitivno delovno okolje. Vrednote podjetja so prepletene med vse sprejete ukrepe certifikata Družini prijazno podjetje in so odraz uspešnega ravnanja z zaposlenimi. Telekom Slovenije je od 25.4.2012 imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

Podjetje je 25.4.2012 pridobilo polni certifikat Družini prijazno podjetje.
Kot je zapisano v revizorskem poročilu Telekoma Slovenije, je družba za svojo velikost in organiziranost izbrala veliko ukrepov in vložila veliko naporov, da je večino lahko realizirala, revizija Mobitela d.d. pa je potrdila visok nivo uspešnosti implementacije vseh 12 izbranih ukrepov.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda za osebe, ki delajo s skrajšanim delovnim časom
 2. Časovni konto
 3. Otroški časovni bonus
 4. Informacijske platforme
 5. Raziskave mnenja
 6. Delovna srečanja zaposlenih
 7. Izobraževanje za vodilne v organizaciji
 8. Vključevanje zaposlenih po daljši odsotnosti z dela
 9. Družinske obveznosti in delo s skrajšanim delovnim časom nista razloga za nenapredovanje zaposlenega
 10. Angažma otrok zaposlenih pri občasnih delih v podjetju
 11. Oglaševanje enakih možnosti
 12. Sponzoriranje udejstvovanja zaposlenih in njihovih otrok v različnih aktivnostih
 13. Štipendije za otroke zaposlenih
 14. Ukrepi namenjeni obdarovanju otrok zaposlenih ob različnih priložnostih
 15. Organizirana varstva šoloobveznih otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Ukrepi za varovanje zdravja
 3. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
 4. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 5. Dan odprtih vrat
 6. Korporativno prostovoljstvo