Varovanje Galekom d.o.o.

Varovanje Galekom d.o.o.

Zgodovina predstavlja temelje podjetja. Začetki podjetja Varovanje Galekom d.o.o. segajo v leto 2004, ko se je podjetje ob ustanovitvi ukvarjalo s prevozi in električnimi inštalacijami. Po pridobitvi licence so leta 2005 začeli izvajati prvo obliko zasebnega varovanja in sicer tehnično varovanje. Tako je bila dejavnost zasebnega varovanja samo eno od področij, s katerim se je podjetje predstavljalo na trgu. Sedež podjetja je bil v Kočevju, kjer so v skromnih prostorih usklajevali takratne dejavnosti.

Podjetje je ob ustanovitvi predstavljalo manj kot deset zaposlenih. Skozi razvoj podjetja pa so se zaradi doseganja uspehov osredotočili na ostale dejavnost zasebnega varovanja, natančneje varovanja ljudi in premoženja. Pot so si začeli utirati počasi vendar zanesljivo. Rasli so na temeljih usposabljanja, izkušenj in zaupanja kar je še danes njihov slogan. Trenutno imajo okoli 210 zaposlenih. Tako so si pridobivali zaupanje cenjenih naročnikov, katerim so nudili usluge. Usmerjenost k zaupanju naročnikov so poleg tega ves čas namenjali tudi zaposlenim, za katere menijo, da so pomemben gradnik uspeha. Skupaj z naročniki in zaposlenimi so do danes dejavnost zasebnega varovanja razširili na varovanje trgovin, recepcijsko varovanje in tehnično varovanje. Uprava še danes deluje v Kočevju kjer so s trdim delom prišli do večjih in modernejših prostorov, ki jim omogočajo operativno vodenje podjetja.

Ob vključitvi v postopek je podjetje zaposlovalo 172 sodelavk in sodelavcev in so do avgusta 2023 vpeljali 10 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

  1. IZBOR NAJBOLJŠEGA SODELAVCA / SODELAVKE
  2. OBDARITEV OTROK ZAPOSLENIH (obdaritev novorojenca)
  3. POZORNOST ZAPOSLENIM OB POMEMBNIH DOGODKIH
  4. PRAVICA DO ODKLOPA SLUŽBENE KOMUNIKACIJE
  5. DRUŽENJE MED ZAPOSLENIMI
  6. TIM ZA USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA
  7. KOMUNICIRANJE Z ZAPOSLENIMI
  8. KOMUNICIRANJE Z ZUNANJO JAVNOSTJO
  9. RAZISKAVE MED ZAPOSLENIMI O USKLAJEVANJU DELA IN DRUŽINE
  10. IZOBRAŽEVANJE VODIJ NA PODROČJU USKLAJEVANJA DELA IN DRUŽINE