VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA

VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA

Varstveno delovni center Murska Sobota je javni socialno varstveni zavod in  zagotavlja  odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju  organizirano dnevno varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo. Vizija zavoda je razvijanje in izvajanje kvalitetnih storitev, ki zagotavljajo zadovoljstvo in socialno vključenost, ustvarjalnost in osebnostni razvoj. S svojim delovanjem želijo dosegati prepoznavnost ter primerljivost v domačem in tujem okolju.

Ob vključitvi v postopek je VDC Murska Sobota zaposloval 48 sodelavcev in sodelavk in bo do maja 2022 vpeljal 11 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi organizacije:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 6. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 7. Načrtovanje letnega dopusta
 8. Fleksibilni dnevni odmori
 9. Druženje med zaposlenimi
 10. Obdaritev otrok zaposlenih
 11. Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih