Varstveno delovni center POLŽ Maribor

Varstveno delovni center POLŽ Maribor

Varstveno delovni center POLŽ Maribor je osnovni certifikat Družini prijazno podjetje prejel 24. oktobra 2008.
VDC POLŽ Maribor je javni socialno varstveni zavod s sedežem v Mariboru in enotami v Mariboru, Lenartu, Slovenski Bistrici, Rušah in Šentilju. Polževo poslanstvo je omogočanje aktivnega življenja, delovnega udejstvovanja, razvijanje optimalne samostojnosti, samoodločanja, osebne odgovornosti in samozavesti odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter sodelovanje s svojci in člani ožjega socialnega kroga uporabnika. Organizacija zaposluje 100 sodelavcev in je uspešno implementirala 18 ukrepov.

Podjetje je 25.4.2012 pridobilo polni certifikat Družini prijazno podjetje. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila uspešno implementacijo izbranih ukrepov v praksi, preko njihovega kodeksa Družini prijazno podjetje pa usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja proaktivno in sistematično postaja del organizacijske kulture zavoda.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Časovni konto
 2. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 3. Otroški časovni bonus
 4. Izredni neplačan dopust in dodatni plačan dopust
 5. Pomoč pri selitvi
 6. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 7. Ohranjanje stikov
 8. Informacijske platforme
 9. Kodeks DPP
 10. Srečanja in zbori zaposlenih (na temo DPP)
 11. Kakovostni krog (je sestavljen v osnovi iz članov Projektnega tima DPP)
 12. Pooblaščenec za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 13. Raziskave in mnenja zaposlenih
 14. Ocena vodstva
 15. Tekoče spremljane in identificiranje potreb zaposlenih glede na družinske obveznosti.
 16. Dan odprtih vrat
 17. Odnosi z javnostmi in angažiranje v javnosti;
 18. Filozofija – načela
 19. Identificirati in dopolniti vrednote
 20. Vodstvo kot vzor, Naloge vodstva, Razvoj socialnih veščin
 21. Razgovori z novozaposlenimi
 22. Razgovor s sodelavci, organizirajo vodje z zaposlenimi v dol. čas. obdobju
 23. Oglaševanje enakih možnosti
 24. Soba za otroke in starše
 25. Otroci v podjetju

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Dodatno plačan dopust za informativni dan oz. vpis v srednji šoli
 2. Službene poti
 3. Komuniciranje z zaposlenimi
 4. Druženje med zaposlenimi
 5. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti (odsotnost več kot 6 mesecev)
 6. Voščilo in obdaritev novorojenca