Vizija računovodstvo, d.d.

Vizija računovodstvo, d.d.

Pred več kot dvajsetimi leti je Vizija računovodstvo, d.d. začela kot majhen računovodski servis, danes pa z enajstimi poslovnimi enotami pokrivajo večji delež države. S tem so zagotovili boljšo dostopnost storitev in prilagodili sodelovanje z vsemi strankami. Računovodsko dejavnost pa uspešno širijo tudi izven meja Slovenije.
Podjetje zaposluje 81 sodelavcev in je uspešno implementiralo 6 ukrepov. Polni certifikat je podjetje pridobilo 14.11.2012.

Kot je zapisano v revizorskem poročilu, so bili odnosi in podpora reševanju družinskih situacij in povezovanja poklica in privatnega življenja že pred implementacijo na zelo visokem nivoju v smislu »prijaznega zaposlovanja«, revizija pa je potrdila visok nivo uspešnosti implementacije izbranih ukrepov.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Koriščenje letnega dopusta
 2. Informacije o večjih prihajajočih spremembah
 3. Informacijske platforme
 4. Raziskave med zaposlenimi
 5. Odnosi z javnostmi
 6. Oglaševanje enakih možnosti
 7. Komuniciranje z zaposlenimi
 8. Mnenjske raziskave
 9. Odnosi z javnostmi, angažiranje v javnosti
 10. Osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 11. Organizacija dežurstva
 12. Otroški časovni bonus
 13. Dodatni izredni dopust
 14. Službene poti
 15. Ukrepi za varovanje zdravja
 16. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine ter enakih možnosti
 17. Filozofija in koncept vodenja
 18. Izobraževanje in ocenjevanje vodij
 19. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja
 20. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Otroški časovni bonus‐vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 2. Nadomeščanje
 3. Službene poti
 4. Upoštevanje socialnih kompetenc pri izbiri in napredovanju vodstvenega kadra
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 6. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja je v glavnem med delovnim časom