Vizija računovodstvo, d.d.

Vizija računovodstvo, d.d.

Pred več kot dvajsetimi leti je Vizija računovodstvo, d.d. začela kot majhen računovodski servis, danes pa z enajstimi poslovnimi enotami pokrivajo večji delež države. S tem so zagotovili boljšo dostopnost storitev in prilagodili sodelovanje z vsemi strankami. Računovodsko dejavnost pa uspešno širijo tudi izven meja Slovenije.
Podjetje zaposluje 81 sodelavcev in je uspešno implementiralo 6 ukrepov.Polni certifikat je podjetje pridobilo 14.11.2012.

Kot je zapisano v revizorskem poročilu, so bili odnosi in podpora reševanju družinskih situacij in povezovanja poklica in privatnega življenja že pred implementacijo na zelo visokem nivoju v smislu »prijaznega zaposlovanja«, revizija pa je potrdila visok nivo uspešnosti implementacije izbranih ukrepov.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Koriščenje letnega dopusta
 2. Informacije o večjih prihajajočih spremembah
 3. Informacijske platforme
 4. Raziskave med zaposlenimi
 5. Odnosi z javnostmi
 6. Oglaševanje enakih možnosti
 7. Elektro LJ
 8. Komuniciranje z zaposlenimi
 9. Mnenjske raziskave
 10. Odnosi z javnostmi, angažiranje v javnosti
 11. Osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 12. Organizacija dežurstva
 13. Otroški časovni bonus
 14. Dodatni izredni dopust
 15. Službene poti
 16. Ukrepi za varovanje zdravja
 17. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine ter enakih možnosti
 18. Filozofija in koncept vodenja
 19. Izobraževanje in ocenjevanje vodij
 20. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja
 21. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Otroški časovni bonus‐vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 2. Nadomeščanje
 3. Službene poti
 4. Upoštevanje socialnih kompetenc pri izbiri in napredovanju vodstvenega kadra
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 6. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja je v glavnem med delovnim časom