ebm-papst Slovenija d.o.o.

ebm-papst Slovenija d.o.o.

Podjetje ebm-papst Slovenija d.o.o. je osnovni certifikat Družini prijazno podjetje prejelo 15. maja 2007, 16.11.2010 pa je pridobilo polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Podjetje se ukvarja s proizvodnjo malih elektromotorjev in ventilatorjev ter je eden izmed vodilnih akterjev v industriji motorjev za belo tehniko v Evropi in svetu. Kar 95% prodaje predstavlja izvoz, le 5% se je vrši na domačem trgu. V začetku poslovanja je bilo podjetje locirano v bližini starega mestnega jedra Idrije, leta 2002 pa se je bilo zaradi spremembe lastništva in prostorske stiske primorano preseliti na novo lokacijo, v Podskrajnik v občini Cerknica. Ob vključitvi v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje je podjetje zaposlovalo 509 sodelavcev.

V revizorskem poročilu je med drugim zapisano tudi, da je revizija je ugotovila, da je podjetje pristopilo k uvajanju projekta Družini prijazno podjetje aktivno in z vso odgovornostjo. Načrtovani ukrepi se dobro izvajajo, zaposleni pa ukrepe tudi intenzivno koristijo.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Izmensko delo v proizvodnji
 2. Otroški časovni bonus
 3. Ponudba za prosti čas
 4. Formalna potrditev Tima za izvajanje ukrepov DPP
 5. Ukrepi za varovanja zdravja, analiza bolniških odsotnosti
 6. Informacijske platforme, Brošura
 7. Delovna srečanja, Zbori zaposlenih, Izleti
 8. Sodelovanje odsotnih sodelavcev v ukrepih nadaljnjega izobraževanja
 9. Načrt ponovnega vključevanja, Pogovor pred povratkom, Ohranjanje stikov
 10. Filozofija – načela

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi in javnostmi
 2. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 3. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 4. Novoletno obdarovanje otrok
 5. Obdaritev novorojenca
 6. Analiza bolniških odsotnosti