Zdravstveni dom Radeče

Zdravstveni dom Radeče

Zdravstveni dom Radeče je javni zavod z dolgoletno tradicijo in letos praznuje 20 let samostojnosti. Poslanstvo zavoda je nuditi občanom najboljšo zdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč ter vzgajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja. Zaposleni zdravstvenega doma se zavedajo, da je zdravje pacientov njihova prva skrb. Tako vodstvo kot tudi delavci skrbijo za stalno strokovno izobraževanje in nove doktrine sproti uvajajo v prakso. Redno izpopolnjujejo svoje znanje in skrbijo za obnovo prostorov ter zdravstvene opreme.

Zdravstveni dom Radeče je ob vključitvi v postopek zaposloval 24 sodelavcev in sodelavk in bo do decembra 2019 implementiral 9 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Implementirani ukrepi organizacije:

  1. Komuniciranje z zaposlenimi
  2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
  4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
  5. Izmensko delo
  6. Časovni konto
  7. Načrtovanje letnega dopusta
  8. Organizacija timskega dela
  9. Psihološko svetovanje in pomoč