PLASTIKA SKAZA d.o.o.

PLASTIKA SKAZA d.o.o.

PLASTIKA SKAZA d.o.o. že več kot 35 let združuje izkušnje, znanje, vrhunsko tehnologijo, skrb za zaposlene in odgovorno okoljevarstveno politiko na področju razvoja in brizganja plastike ter predelave plastičnih mas. So uspešno, rastoče družinsko podjetje, ki z jasno vizijo in strategijo posega po novih izzivih prihodnosti: vrhunskih izdelkih, naprednih tehnoloških postopkih ter visoki uporabi ekoloških in biološko razgradljivih materialov.

Podjetje zaposluje 276sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 14 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, so ukrepi DPP v podjetju Skaza prešli v kulturo podjetja, nekateri ukrepi se ob izvajanju medsebojno prepletajo in dopolnjujejo z dobrimi praksami, ki še niso formalizirane in vsebinsko lajšajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje/informiranje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine
 5. Otroški časovni bonus
 6. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 7. Ukrepi za varovanje zdravja
 8. Druženje med zaposlenimi
 9. Filozofija / načela vodenja
 10. Ocenjevanje vodij
 11. Spodbujanje zaposlenih pri razvoju
 12. Ponovo vključevanje po daljši odsotnosti
 13. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 14. Novoletno obdarovanje otrok