Plinovodi d.o.o.

Plinovodi d.o.o.

Družba Plinovodi d.o.o. je bila ustanovljena leta 2004 in opravlja dejavnost operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina, ki je v skladu z energetskim zakonom obvezna državna gospodarska javna služba. Glavni poslovni cilj in dejavnost družbe Plinovodi d.o.o. je zagotavljanje dolgoročnega, zanesljivega, kakovostnega, cenovno konkurenčnega in okoljevarstveno sprejemljivega prenosa zemeljskega plina. V družbi se zaposleni zavedajo svoje vloge in odgovornosti do lastnikov, države, lokalnih skupnosti, poslovnih partnerjev in zaposlenih. Zato se zavezujemo jasnim načelom, izraženim v vrednotah, viziji in poslanstvu.

Plinovodi zaposlujejo 153 sodelavk in sodelavcev in so uspešno implementirali 9 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je v podjetju opaziti izredno zavzetost in aktivnost kadrovskega oddelka ter veliko podporo vodstva pri izvajanju aktivnosti za celostno razumevanje človeškega potenciala in upravljanja z njim.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo
 2. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 3. Ukrepi za varovanje zdravja
 4. Komuniciranje z zaposlenimi
 5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 8. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 9. Obdaritev novorojenca

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 2. Vzajemno mentorstvo kot ukrep medgeneracijskega sodelovanja in program nasledstva
 3. Projekt ambasadorstva
 4. Otroci v organizaciji/podjetju