POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d.

POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d.

Podjetje Postojnska jama, d. d. Postojna, nadaljuje bogato tradicijo upravljanja ogledov in prireditev, ki sega v 20. leta 19. stoletja, ko je bila jama urejena za turistični obisk. Jama je bila dobro obiskana že v avstro-ogrskih časih (vsa opravila je vodila Jamska komisija), pod italijansko oblastjo jo je upravljal državni zavod, po drugi svetovni vojni pa jugoslovanski državni zavod, kasnejše podjetje. Podjetje zaposluje 110 sodelavcev in je uspešno implementiralo 12 ukrepov.

Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija je potrdila visok nivo uspešnosti implementacije izbranih ukrepov, primeri, kjer je družba Postojnska jama dosegla nadpovprečne rezultate, ki so zanimivi za predstavitev tudi izven podjetja, pa so Psihološko svetovanje zaposlenim in Organizacija Športnega tedna otrok zaposlenih.

Implementirani ukrepi podjetja in ukrepi za drugo triletje:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 3. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 4. Obdaritev otrok zaposlenih
 5. Pomoč pri reševanju stanovanjskega problema
 6. Otroci v organizaciji/podjetju
 7. Načrtovanje letnega dopusta
 8. Nadomeščanje
 9. Komuniciranje z zaposlenimi
 10. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 11. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 12. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 13. Obdaritev otrok zaposlenih
 14. Psihološko svetovanje in pomoč
 15. Ponudba družini prijaznih počitnic